Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Ngày 16/9/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị về phía Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Duy Chinh - Phó bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Minh Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị).

Ảnh: Bùi Tuấn

Về phía Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Điện Biên có đồng chí Cà Văn Diện - Bí thư Đảng bộ, đồng chí Phạm Thế Hùng - Phó bí thư Đảng bộ, cùng toàn thể 39 đảng viên và 11 cán bộ, giảng viên, người lao động.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng được triển khai theo đúng Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch 34-KH/ĐU ngày 14/9/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên về việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thế Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng yêu cầu các đồng chí tham gia học tập phải nghiêm túc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung làm rõ những điểm mới của Nghị quyết, quan tâm, chú trọng đến các nội dung có liên quan trực tiếp đến các mặt công tác của Ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 

Ảnh: Bùi Tuấn

Trong thời gian 1 ngày, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Minh Khuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng về mặt nhận thức giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bùi Tuấn

Tin mới nhất

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ...(23/09/2021 11:04 CH)

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CĐ Y TẾ ĐIỆN BIÊN TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG COVID-19(07/09/2021 4:36 CH)

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” 2021(15/03/2021 9:19 CH)

Công tác đào tạo, quản lý, phục vụ Lưu HSSV Lào ở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên luôn được quan...(09/03/2021 3:47 CH)

Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020(27/01/2021 11:52 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
88 người đã bình chọn
°
576 người đang online