Đảng Bộ

100%

Đảng Bộ Nhà Trường

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Trung học Y tế Điện Biên (trước đây là Trường Trung học Y tế Lai Châu) được thành lập từ năm 1969Tháng 5 năm 2009, cùng với việc phát triển từ Trường Trung học Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế, Đảng bộ (trước đây là Chi bộ) được đổi tên thành Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, trực thuộc Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện BiênTrong quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường giữ gìn sự đoàn kết; nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Số lượng, chất lượng đảng viên:

Hiện nay, Đảng bộ có 43 đảng viên, trong đó:

- Chức danh nghề nghiệp:

+ Giảng viên: 34 đồng chí, chiếm 79,1 %;

+ Viên chức, người lao động: 08 đồng chí, chiếm 18,6 %;

+ Học sinh - Sinh viên: 01 đồng chí, chiếm 2,3 %.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Trên đại học: 19 đồng chí;

+ Đại học: 19 đồng chí;

+ Cao đẳng: 01 đồng chí;

+ Trình độ khác: 03 đồng chí;

+ Học sinh sinh viên: 01 đồng chí.

- Trình độ lý luận:

+ Cử nhân: 01 đồng chí;

+ Cao cấp: 01 đồng chí;

+ Trung cấp: 11 đồng chí.

2. Các chi bộ trực thuộc:

Đảng bộ có 04 Chi bộ trực thuộc, bao gồm:

- Chi bộ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và các bộ môn: 11 đồng chí;

- Chi bộ Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính: 12 đồng chí;

- Chi bộ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: 04 đồng chí;

- Chi bộ Liên khoa: 16 đồng chí.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ:

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, gồm 07 đồng chí:

- Bí thư:

 

Ảnh

HỌ VÀ TÊN: CÀ VĂN DIỆN

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK cấp II

Trình độ lý luận: Cao cấp

Chức vụ: Hiệu trưởng

- Phó Bí thư:

 

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THẾ HÙNG

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK cấp I

Trình độ lý luận: Cử nhân

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở

- Các ủy viên:

 

HỌ VÀ TÊN: LÒ VĂN CHINH

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK cấp I

Trình độ lý luận:

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng ĐT&NCKH

Đoàn thể:

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học điều dưỡng

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng Phòng Công tác HS- SV

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng khoa Điều dưỡng

Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng khoa Chính trị

Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

HỌ VÀ TÊN: BÙI ANH TUẤN

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
92 người đã bình chọn
°
474 người đang online