Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
76 người đã bình chọn
1895 người đang online

Công Đoàn

100%

Giới thiệu BCH Công đoàn trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Trung học Y tế Điện Biên (trước đây là Trường Trung học Y tế Lai Châu) được thành lập từ năm 1969. Tháng 5 năm 2009, Trường phát triển thành Trường Cao đẳng Y tế. Trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên (sau đây gọi tắt là Công đoàn) đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp với chính quyền và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện qua các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương đổi mới của ngành. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phù hợp với thực tiễn "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" hiện nay.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong Nhà trường. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch theo dõi, bối dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Phối hợp với chính quyền thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đoàn viên; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý đào tạo; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên bằng nhiều hình thức như: Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đoàn viên; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; trợ cấp, thăm hỏi, động viên…

- Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoạt động cho cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ đoàn viên nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam.

Từ khi thành lập tới nay, Công đoàn cơ sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Số lượng, chất lượng đoàn viên:

- Tổng số Đoàn viên công đoàn: 54, trong đó:

+ Đoàn viên công đoàn nam: 18; đoàn viên công đoàn nữ: 36; đoàn viên dân tộc ít người 06.

+ Đoàn viên công đoàn là đảng viên: 43.

+ Trình độ chuyên môn: Công đoàn viên có trình độ trên đại học: 19; đại học: 25; cao đẳng: 03; trình độ khác: 07.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp và cử nhân: 02; trung cấp 11.

2. Các tổ công đoàn:

Công đoàn cơ sở có 03 tổ công đoàn, bao gồm:

- Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và các bộ môn: 17 đoàn viên;

- Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính: 17 đoàn viên;

- Tổ Công đoàn Liên khoa: 20 đoàn viên.

3. Ban Chấp hành Công đoàn:

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã bầu Ban Chấp hành và Trưởng Ban Nữ công:

- Chủ tịch:

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THẾ HÙNG

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận: Cử nhân

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

- Phó Chủ tịch:

HỌ VÀ TÊN: NGÔ VĂN ĐOÀN

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ cơ sở

Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

- Các ủy viên:

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ Đảng: UV BCH Đảng bộ cơ sở

Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa Điều dưỡng

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ Đảng: UV BCH Đảng bộ cơ sở

Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa Chính trị

HỌ VÀ TÊN: VŨ TẤT THÀNH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Trình độ lý luận:

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ cơ sở

Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

- Trưởng Ban Nữ công:

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Trung cấp

Chức vụ Đảng: UV BCH Đảng bộ cơ sở

Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa Điều dưỡng

°