Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
2204 người đang online

Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm 2019

Đăng ngày 27 - 03 - 2019
100%

Thực hiện Nghị định số 86/2015NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, ngày 18 tháng 3 năm 2019 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã quyết định miễn, giảm học phí cho 96 học sinh, sinh viên. Trong đó:

1. Miễn học phí cho 66 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh.
2. Giảm học phí 70% cho 30 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 

Tin mới nhất

Thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên(02/04/2019 10:36 CH)

Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm 2019(27/03/2019 10:55 CH)

Học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019(26/03/2019 11:48 CH)

Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Nước CHDCND Lào(22/03/2019 3:54 CH)

53_2015_QD-TTg_294053 CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ(13/03/2019 11:29 CH)

°