Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm 2019

Thực hiện Nghị định số 86/2015NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, ngày 18 tháng 3 năm 2019 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã quyết định miễn, giảm học phí cho 96 học sinh, sinh viên. Trong đó:

1. Miễn học phí cho 66 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh.
2. Giảm học phí 70% cho 30 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Xem và tải về: DS học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí đợt 1 năm 2019