Văn bản hướng dẫn mức giảm 70% học phí cho toàn bộ HSSV chính quy Trường Y năm học 2023-2024