Thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên

Thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, ngày 18 tháng 3 năm 2019 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã quyết định phê duyệt danh sách 80 học sinh, sinh viên được hưởng chính sách nội trú năm 2019 (có danh sách kèm theo).
Cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên cũng quyết định cấp trợ cấp xã hội cho 58 học sinh, sinh viên theo quy định của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập (có danh sách kèm theo).
                                                                                                                                                                                                                                                                                  H.P.T
 
Xem và tải về: 1. CS nội trú 2019     2.TCXH 2019