Thông báo tuyển sinh năm 2023

Đăng ngày 16 - 03 - 2023
100%

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn năm 2023

Tin mới nhất

Thông báo tuyển sinh năm 2023(16/03/2023 10:00 CH)

Thông báo đào tạo liên tục năm 2023(14/02/2023 3:10 CH)

Tuyển sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn Dược năm 2022(02/11/2022 9:04 CH)

Thông tin cấp bằng Tốt nghiệp 2020(13/09/2022 8:40 CH)

Thông tin cấp bằng Tốt nghiệp 2022(13/09/2022 4:09 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
88 người đã bình chọn
°
513 người đang online